Ton heeft een grote rol gespeeld (...)

“…….zowel in het voorproces als in de feitelijk uitvoering heeft Ton een grote rol gespeeld……..zoeken naar de beste oplossing; dat is typisch Ton…….daar doe je als klant ALTIJD je voordeel mee.

W.v.Zantvoort, De Wit, Helmond